Sven Grooten of B-architecten joins expert team 'De Kaaien' in Aalst

Under the title "De Kaaien", the city of Aalst promotes building on the 2.7 km long area along the Dender on former industrial sites. New is that a team of experts scrutinizes each construction project and evaluates whether the plans are of sufficient quality. Sven Grooten of B-architecten is one of the team members.

"De stad Aalst zet al een aantal jaren in op de herontwikkeling van het gebied langsheen de Dender, en dit onder de noemer van het strategisch project De Kaaien. Langsheen de beide oevers van de Dender ligt een zone van 2,7 kilometer, waar er vroeger veel industriële activiteiten waren. “De stopzetting van deze activiteiten gaf de stad de kans om een nieuw stadsdeel te ontwikkelen dat zich opnieuw richt naar het water”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA). [...]

Een nieuwe en niet-onbelangrijke evolutie is de oprichting van een zogenaamde kwaliteitskamer: een team van experts dat moet toezien op de kwaliteit van al die nieuwbouwprojecten die in de toekomst zullen gerealiseerd worden. [...]

In 2019 ging de ‘Kwaliteitskamer’ officieel van start. Naast enkele medewerkers van de dienst Ruimtelijke ordening en Planning en stadsvernieuwing zetelen ook externen in de Kwaliteitskamer: André Loeckx (voorzitter), Maarten van Acker, Tim De Vos en Sven Grooten. “Hun expertise is sterk complementair. Vanuit hun ervaring trachten zij initiatiefnemers te inspireren op vlak van beleving en gebruik, maatschappelijke meerwaarde, beeldkwaliteit, sociaal-ruimtelijke aspecten, tijdelijk gebruik, co-productie en participatie,… [...]"

Read the full article here.